2017 YEH BROS CUP Swiss Round 6
YBM
VS
Beijing BEIH

Open Room
Chen Yeh
SUN Shaolin
table
KANG Meng
Ya Lan Zhang
Closed Room
DENG Zhuodi
Dawei Chen
table
Diego Brenner
YIN Jiashen
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
21 4 E 11 450 4 E 11 450
22 3 W 9 140 4 E 10 130
23 6 S 12 1370 6 N 12 1430 2
24 6 N 12 980 6 N 12 980
25 1NT W 9 150 3NT W 9 600 10
26 3NT N 9 600 3NT N 10 630 1
27 3 W 9 140 4 W 9 50 5
28 3 E 8 50 3 W 8 50
29 5 W 12 620 3NT E 12 690 2
30 3 N 9 140 3x W 8 100 1
IMPs 13 8
VP 11.85 8.15