20th NEC CUP Qualifying

Kitty-chan

Round Opponent IMPs VPs Total VPs
Kitty-chan Opponent Kitty-chan Opponent
1 INDIA 26.00 34.00 7.56 12.44 7.56
2 Gardenia 55.00 13.00 18.65 1.35 26.21
3 Akarui 20.00 24.00 8.72 11.28 34.93
4 Japan Senior 11.00 50.00 1.71 18.29 36.64
5 SAKURAI 32.00 38.00 8.13 11.87 44.77
6 Edelweiss 22.00 45.00 4.15 15.85 48.92
7 Scity 47.00 17.00 17.04 2.96 65.96
8 Morimura 18.00 31.00 6.28 13.72 72.24
9 KATSUMATA 32.00 17.00 14.19 5.81 86.43
10 Soul 23.00 54.00 2.81 17.19 89.24
11 Sacrum 40.00 36.00 11.28 8.72 100.52
12 Air-TRK 35.00 29.00 11.87 8.13 112.39